• 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg

Oceń sie sam

Oceń się sam

 

Szanowni Państwo!

 

Przedstawiamy Państwu opracowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa podkarpackiego arkusze samooceny w obszarze nadzoru sanitarnego. Opracowany materiał skierowany jest do podmiotów, przedsiębiorców, właścicieli obiektów, zarządców.

Celem zamieszczenia arkuszy jest możliwość zapoznania się z wymogami sanitarno- higienicznymi jakie powinny spełniać Państwa obiekty. Arkusze te mogą być pomocne
do przeprowadzenia we własnym zakresie samooceny stanu sanitarno-higienicznego swojego obiektu .

W zakładce "Oceń się sam przed kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej" zostały umieszczone arkusze, które są wykorzystywane podczas kontroli przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z podanymi obowiązującymi przepisami prawnymi, poukładane tematycznie:

 

1. Higiena Dzieci i Młodzieży

2. Higiena Komunalna

3. Higiena Pracy

4. Obiekt żywnościowy

5. Epidemiologii

 

  • Obiekt Żywnościowy

obiekt żywnościowy

  • Higiena pracy

bhp czynniki biologiczne

bhp substancje chemiczne

bhp - czynniki rakotwórcze

bhp - hałas i drgania

bhp - usuwanie azbestu

ogólna charakterystyka zakładu pracy

ogólne wymogi zakładu

stosowanie substancji chemicznych

wprowadzanie do obrotu substancję chemiczną

  • Higiena komunalna

urządzenia wodociągowe

zakład fryzjerski

  • Higiena dzieci i młodzieży

inna forma wychowania przedszkolnego

obozy pod namiotami

placówki pracy pozaszkolnej

pracownia chemiczna

przedszkola

stan sanitarny schroniska

stan sanitarny szkoły

wymagania meble

wymagania żłobek-klub dziecięcy

wypoczynek wyjazdowy

wypoczynek w miejscu zamieszkania

  • Epidemiologia

Ocena pomieszczeń medycznego laboratorium diagnostycznego

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena przychodni

Ocena w zakresie szczepień ochronnych

Ocena zakładu rehabilitacji