• 4.jpg
 • 5.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg

Oświata zdrowotna i promocja zdrowia

OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA 

Do zadań na stanowisku  należy prowadzenie działalności w zakresie inicjowania, organizowania, prowadzenia, koordynowania i nadzorowania działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia poprzez:

 • propagowanie zasad zdrowego stylu życia oraz działania prowadzące do zapobiegania chorobom zakaźnym;

 • pobudzanie aktywności prozdrowotnej ludzi do działań na rzecz indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz zdrowia publicznego;

 • współrealizowanie programów, akcji i kampanii prozdrowotnych o zasięgu wojewódzkim
  i krajowym;

 • udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom ochrony zdrowia, oświaty i innym w realizacji zadań prozdrowotnych;

 • organizowanie szkoleń i narad metodycznych związanych z realizacją programów oświatowo – zdrowotnych;

 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;

 • monitorowanie i ocenianie podejmowanych działań.