• 5.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Oferta

 

 

 

CENNIK

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie

 

 

 

 

BADANIA WODY

 (bez kosztów transportu, opracowania wyników)

 

      fizykochemiczne   →

 -   barwa                                              

 -   mętność                                           

 -   odczyn                                              

 -   przewodność                                    

 -   zapach

 -   smak

 -   jon amonowy                                                                      

 -   azotyny                                                                               

 -   żelazo                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                           155,24zł

     mikrobiologiczne     →

 -  bakterie grupy coli                           

 -  Escherichia coli                                

 -  Ogólna liczba w 200C / 72h                                  

 

 

                                            91,63zł

      fizykochemiczne + mikrobiologiczne →     

 - zakres jak wyżej

- opracowanie wyników

  SUMA OGÓŁEM

324,03 zł

 

42,80zł

290,00zł

 

      Uwaga:

Do powyższych cen dolicza się :

 -  ryczałt za dojazd, który wynosi  -38,00zł,

 -  podane ceny są cenami brutto (PSSE w Lubaczowie jest zwolniona z podatku VAT)

 - ceny za badania nie przewidziane w cenniku będą ustalane na podstawie zużytego czasu pracy według     obowiązującej stawki godzinowej.