• 2.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Oferta

 

 

 

CENNIK

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie

 

 

 

 

BADANIA WODY

 (bez kosztów transportu)

 

      fizykochemiczne   →

 -   barwa                                              

 -   mętność                                           

 -   odczyn                                              

 -   przewodność                                    

 -   zapach

 -   smak

 -   jon amonowy                                  

 -   azotany                                            

 -   azotyny                                            

 -   chlor wolny

 -   mangan                                            

 -   żelazo                                               

 -   mangan                                            

 -   twardość

 

 

 

 

 

 

 

                            221,27zł

     mikrobiologiczne     →

 -  bakterie grupy coli                           

 -  Escherichia coli                                

 -   enterokoki                                        

 

 

                       102,76zł

      fizykochemiczne + mikrobiologiczne →     

 -   zakres jak wyżej

324,03 zł

 

      Uwaga:

Do powyższych cen dolicza się :

 -  ryczałt za dojazd, który wynosi  -38,00zł, w sytuacji

     gdy zamawiający nie zapewni własnego środka transportu,

 -  podane ceny są cenami brutto (PSSE w Lubaczowie jest zwolniona z podatku VAT)

       - ceny za badania nie przewidziane w cenniku będą ustalane na podstawie zużytego        czasu pracy według obowiązującej stawki godzinowej.

 

 

CENNIK

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie

(badania w środowisku pracy)

 

 

Rodzaj oznaczenia

Koszt badania w zł

Hałas słyszalny – poziom ekspozycji, maksymalny poziom dźwięku A i poziom dźwięku C, do 2 punktów pomiarowych na 1 stanowisku

64,40

Hałas słyszalny – poziom ekspozycji, maksymalny poziom dźwięku A i poziom dźwięku C, dla 3 lub więcej punktów pomiarowych na 1 stanowisku

80,50

Hałas infradźwiękowy

64,40

zapylenie – pył całkowity - pierwsze stanowisko

289,80

zapylenie – pył respirabilny - pierwsze stanowisko

289,80

zapylenie – pył całkowity i respirabilny - pierwsze stanowisko

322,00

zapylenie – każde następne stanowisko

144,90

Oświetlenie do 5 miejsc pomiarowych

56,35

pobór próbek w kier. rozpuszczalników

144,90

oznaczenia przy użyciu wykrywaczy

96,60

 

  • Uwaga!

 

Ryczałt za dojazd wynosi – 38,00zł, gdy zamawiający nie zapewni własnego środka transportu.

W przypadku wykonania usługi poza terenem powiatu lubaczowskiego nalicza się rzeczywisty koszt dojazdu.

Powyższe stawki zawierają koszty materiałowe

Ceny za badania nieprzewidziane w cenniku będą ustalane na podstawie zużytego czasu pracy według obowiązującej stawki godzinowej.