• 1.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg

Oświata zdrowotna i promocja zdrowia

OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA 

Do zadań na stanowisku  należy prowadzenie działalności w zakresie inicjowania, organizowania, prowadzenia, koordynowania i nadzorowania działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia poprzez:

 

 • propagowanie zasad zdrowego stylu życia oraz działania prowadzące do zapobiegania chorobom zakaźnym;
 • pobudzanie aktywności prozdrowotnej ludzi do działań na rzecz indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz  zdrowia publicznego;
 • współrealizowanie programów, akcji i kampanii prozdrowotnych o zasięgu wojewódzkim i krajowym;
 • udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom ochrony zdrowia, oświaty i innym w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • organizowanie szkoleń i narad metodycznych związanych z realizacją programów oświatowo – zdrowotnych;
 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • monitorowanie i ocenianie podejmowanych działań.