• 1.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg

Wymagania jakie powinny spełniać żłobki i kluby dziecięce

Wymagania jakie powinny spełniać żłobki i kluby dziecięce

 


Przed założeniem żłobka/klubu dziecięcego ważne jest, aby zapoznać się z podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi to zagadnienie

t.j. ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2016.157 j.t.)

oraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych z dnia 25 marca 2011 r. (DZ.U.2014.925).

 

Pliki do pobrania:

Wymagania jakie powinny spełniać żłobki i kluby dziecięce

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu

 

Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

 

Pliki do pobrania:

1) Bezpieczne ferie

Patent na bezpieczne ferie

Patent na bezpieczne ferie

 

Pliki do pobrania:

1)Patent na bezpieczne ferie

Tornister

Tornister

 

Pliki do pobrania:

1) Tornister/plecak przyjaciel dziecka