Wyszukiwarka

  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg

Lato 2015: Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Wymagania dotyczące organizacji placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z  21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U z 1997 r. Nr 12, poz.67 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

BEZPIECZEŃSTWO NA PLACACH ZABAW

Plac zabaw to miejsce wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Ciekawa i kreatywna zabawa powinna być bezpieczna, a sprzęty zabawowe na placu zabaw nie powinny stwarzać zagrożenia dla użytkowników.

Czytaj więcej...