• 1.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Higiena Żywności i Żywienia

ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA


 
 
     Do zadań Oddziału Higieny Żywności i Żywienia należy nadzór nad:

 • warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności

 • warunków żywienia,

 • warunkami produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,

 • warunkami produkcji i obrotu kosmetykami.


  W ramach tego pracownicy oddziału wykonują następujące czynności:

  • kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,

  • pobieranie do badań próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków,

  • udział w ustalaniu przyczyn i zwalczaniu zbiorowych zatruć pokarmowych,

  • nakazywanie i usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,

  • inne czynności wynikające z przepisów prawa.