• 4.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg

Higiena Żywności i Żywienia

ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA


 
 Do zadań Oddziału Higieny Żywności i Żywienia należy nadzór nad:
 

 • warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności
 • warunków żywienia,
 • warunkami produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,
 • warunkami produkcji i obrotu kosmetykami.
 
 
W ramach tego pracownicy oddziału wykonują następujące czynności:
 
 • kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,
 • pobieranie do badań próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków,
 • udział w ustalaniu przyczyn i zwalczaniu zbiorowych zatruć pokarmowych,
 • nakazywanie i usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,
 • inne czynności wynikające z przepisów prawa.