• 3.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg

Higiena Pracy

Do zadań Oddziału Higieny Pracy należy:

 • nadzór nad stanem sanitarnym i higieną w zakładach i miejscach pracy,
 • prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach chorób zawodowych,
 • kontrola przestrzegania przez pracodawców przepisów z zakresu higieny pracy,
 • nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi,
 • nadzór nad prekursorami narkotyków,
 • nadzór nad produktami biobójczymi.W ramach tego pracownicy oddziału wykonują następujące czynności:

 • kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,
 • nakazywanie usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,
 • inne czynności wynikające z przepisów prawa.