• 4.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

Higiena Pracy

ODDZIAŁ HIGIENY PRACY

 

Do zadań Oddziału Higieny Pracy należy:

 • nadzór nad stanem sanitarnym i higieną w zakładach i miejscach pracy,

 • prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach chorób zawodowych,

 • kontrola przestrzegania przez pracodawców przepisów z zakresu higieny pracy,

 • nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi,

 • nadzór nad prekursorami narkotyków,

 • nadzór nad produktami biobójczymi.W ramach tego pracownicy oddziału wykonują następujące czynności:

 • kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,

 • nakazywanie usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,

 • inne czynności wynikające z przepisów prawa.