• 5.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg

Oddział laboratoryjny

STRUKTURA ORGANIZACYJA I ZAKRES BADAŃ ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO

 

W skład Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wchodzą następujące pracownie:

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO

Zapraszamy do korzystania z możliwości wykonywania badań laboratoryjnych w naszym Oddziale Laboratoryjnym.

Aby Państwu ułatwić korzystanie z naszej oferty badań zamieszczamy:

 

AKREDYTACJA


Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie uzyskał Certyfikat Akredytacji nr AB 722 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Zakres akredytacji

Polityka jakości