• 4.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg

Informacje

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZAKRES BADAŃ ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO

 

W skład Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wchodzą następujące pracownie:

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO

Zapraszamy do korzystania z możliwości wykonywania badań laboratoryjnych w naszym Oddziale Laboratoryjnym.

Aby Państwu ułatwić korzystanie z naszej oferty badań zamieszczamy:

  • zlecenie na wykonanie analizy wody

  • zlecenie na wykonanie badania bakteriologicznego

  • sposób pobierania kału/wymazu

  • pobranie moczu do posiewu

  • ankieta – ocena zadowolenia klienta

 

AKREDYTACJA


Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie uzyskał:

Certyfikat Akredytacji nr AB 722

wydany przez Polskie Centrum Akredytacji,

potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025

„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Zakres akredytacji

Polityka jakości