• 3.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaczowie. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono  zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie przetwarza moje dane osobowe?

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie przetwarza Państwa dane wyłącznie w celu:

Realizacji zadań publicznych z zakresu  ochrony zdrowia publicznego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?   

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych  przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaczowie, jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 45.W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Powiatową Stacją  Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaczowie poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu 16 632 15 28 lub z inspektorem ochrony danych osobowych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?    

Z Inspektorem ochrony danych w  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W jakim celu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowieprzetwarza moje dane osobowe?

Dane osobowe  przetwarzane są wyłącznie w celu:

Realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Kto jest odbiorcą moich danych?

Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, aniżeli tym którym  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna powierzyła  do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie nie będzie  przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaczowie?       

Dane osobowe  będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzaneoraz zakończenia współpracy lub ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnegociążącego na Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie.

Jakie uprawnienia mi przysługują?   

W związku z przetwarzaniem przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaczowie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?  

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skąd Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowiema moje dane osobowe?      

Źródłem Państwa danych osobowych są podania/wnioski złożone do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania  danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?     

Nie

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Klient jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie  rozpatruje wniosek złożony przez KlientaPowiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowielub osobę działającą w jego imieniu:

  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klientama skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie - najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klientalistownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 

Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających z ochrony danych osobowych. Wniosek Klientapowinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

 

Klientmoże złożyć wypełniony wniosek w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przezPowiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaczowie żądania Klienta.

Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Lubaczowie.

 

W imieniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

 

Właściwym dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)