• 1.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW PLASTYCZNYCH

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW PLASTYCZNYCH

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” I „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

 

W ramach realizacji programu szkolnej edukacji antytytoniowej PSSE w Lubaczowie w roku szkolnym 2018/2019 zorganizowała dwa konkursy plastyczne pod hasłem: „Czyste powietrze wokół nas” kierowany do dzieci 5 i 6 letnich oraz  „Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie.

 

Głównym celem konkursów było kształtowanie u dzieci i rodziców postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego, związane z biernym paleniem oraz zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym, a także ukazanie prawa do życia w środowisku wolnym od zanieczyszczeń.

Na oba konkursy wpłynęły 74 prace („Czyste powietrze wokół nas” – 40 prac, „Nie pal przy mnie, proszę -34 prace).

 

Komisja konkursowa przyznała po 8 równorzędnych wyróżnień w każdym konkursie.

Lista dzieci nagrodzonych :

 

Czyste powietrze wokół nas”:

1. Milena Gulczyńska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu

2. Lena Soliszewska, Miejskie Przedszkole Nr 1 w Lubaczowie

3. Michał Grabik, Szkoła Podstawowa w Oleszycach

4. Lena Waszczuk, Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie

5. Patrycja Oraczko, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

6. Nikola Wilk, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu

7. Dominika Skibińska, Szkoła Podstawowa w Łukawicy

8. Nicol Nieckarz, Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie

 

Nie pal przy mnie, proszę”

 1. Karolina Kościelińska, Szkoła Podstawowa w Oleszycach
 2. Aleksandra Osetek, Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
 3. Anna Kawalerska, Szkoła Podstawowa w Łukawcu
 4. Michał Stupak, Szkoła Podstawowa w Oleszycach
 5. Nicola Strycharz-Karczyńska, Szkoła Filialna w Ułazowie
 6. Paulina Mróz, Szkoła Podstawowa w Oleszycach
 7. Aleksandra Jabłońska, Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
 8. Karolina Jabłońska, Szkoła Podstawowa w Oleszycach

 

 

Galeria prac wyróżnionych znajduje się na stronie

https://www.facebook.com/Powiatowa-Stacja-Sanitarno-Epidemiologiczna-w-Lubaczowie-237944850473232/