• 5.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

CENNIK

 

CENNIK

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie

 Obowiązuje od 15.03.2020r.

 

MIKROBIOLOGIA

Bakterie gr.Coli - 47,68

E.coli - 35,27

Ogólna liczba - 19,25

Opr. wyników - 26,00

Suma - 128,20 + dojazd (50,40)= 178,60zł ( z dojazdem)

 

MOK - parametry gr A

Mikrobiologia ( bakterie gr.Coli, E.Coli, Ogólna Liczba)=102,20

 

FIZYCZNE

Barwa - 14,58

Metność - 15,88

pH - 22,24

PEW - 22,01

Smak / Zapach - 8,65x2 = 17,30zł

Suma - 92,01

 

CHEMICZNE

jon amanowy - 28,55

azotyny - 30,56

żelazo - 28,46

Suma - 87,57

 

Opracowanie wyników = 52,00zł

Całkowity koszt = 333,80zł + dojazd (50,40)=384,20zł - całość z dojazdem

 

 

Cennik za badania z zakresu

Pracowni Badań Bakteriologicznych „S”

 

 I   Badania podstawowe – posiew na podłoża                                                                                         Koszt                      
Wymazy (nos, gardło)
39,00 zł
Wymazy pozostałe (ucho, worek spojówkowy, rana, itp.) 25,00 zł
Posiewy:                                                                              

- plwocina (bez BK), popłuczyny oskrzelowe, płyny ustrojowe,ropa, owrzodzenia, itp.

25,00 zł
Posiew moczu:                                                    

- metoda ez kalibrowanych                                                                      

- uromedium

 

19,00 zł

4,40 zł

Wymazy z odbytu  
Badania na nosicielstwo SS x3     
121,00 zł
Biegunki:

- metoda tradycyjna                                                                                  

- metoda półlateksowa  

 

66,00 zł

52,00 zł

Badania kierunkowe  
Barwienie metodą GRAMA
12,00 zł
Oznaczanie gronkowców 18,00 zł
Oznaczanie paciorkowców (gr. A–G)
13,00 zł
Oznaczanie paciorkowców (Strept. Pneumoniae) 13,00 zł
Oznaczanie pałeczek Pseudomonas 30,00 zł
Oznaczanie pałeczek Enterobacteriaceae
34,00 zł
Oznaczanie EPEC
62,00 zł
Oznaczanie EHEC
59,00 zł
Oznaczanie Neisseria sp. 4,40 zł

Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki:

- dla paciorkowców                                                                           

- dla pozostałych bakterii 

 

 

24,00 zł

22,00 zł


 

Cennik za badania z zakresu

Pracowni Badań Bakteriologicznych

 

Sporal „S”                                                                                                                                                                33,00 zł              
Sporal „A”            29,00 zł
Wskaźnik  fiolkowy  „Attest”            24,00 zł
Wymaz z powierzchni            46,00 zł
 

 

 

Pracownia Badań Środowiskowych – dot. badań w środowisku pracy

Rodzaj        oznaczenia            Metoda badawcza                Koszt ogółem zł            

 

         Uwagi               
Pobór próbek powietrza Metoda dozymetrii indywidualnej

Ilość

godzin

x

          49,80

W przypadku równoległego wykonywania

poboru próbek i pomiarów należy podać rzeczywisty czas badań

Pomiar hałasu

Metody pośrednie i bezpośrednie

Ilość

godzin

x

          49,80

W przypadku równoległego wykonywania

poboru próbek i pomiarów należy podać rzeczywisty czas badań

 Szkodliwości fizyczne

Hałas - poziom ekspozycji, maksymalny i poziom dźwięku A i szczytowy poziom dźwięku C                Metoda         pośrednia               

Pierwszy punkt pomiarowy

 

 

 

każdy następny

                       
                                                                          

99,60

 

 

 

               24,90                 

Zapylenie- - frakcja wdychalna

lub frakcja respirabilna
Metoda wagowa

pierwsze stanowisko

 

 

każde następne

stanowisko

99,60

+ koszt materiałowy

 

41,50

+ koszt materiałowy
Zapylenie – frakcja wdychana i respirabilna Metoda wagowa

pierwsze stanowisko

 

każde następne

stanowisko

149,40

+ koszt materiałowy

 

58,10

+ koszt materiałowy

 

 

Koszty materiałowe:  1,83 zł za filtr

 

Ryczałt za dojazd: 50,40 zł lub 76 zł

 

 

      UWAGA:

Do powyższych cen dolicza się :

 -  ryczałt za dojazd, który wynosi  -50,40 zł,

 -  podane ceny są cenami brutto (PSSE w Lubaczowie jest zwolniona z podatku VAT)

 - ceny za badania nie przewidziane w cenniku będą ustalane na podstawie zużytego czasu pracy według     obowiązującej stawki godzinowej.