Wyszukiwarka

  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg

Chrońmy piaskownice

Chrońmy  piaskownice

         

Zły stan sanitarny piaskownic i innych miejsc zabaw małych dzieci stanowi bardzo duże zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Choroby zakaźne i pasożytnicze wywołują organizmy znajdujące się w środowisku w postaci jaj robaków, które mogą przetrwać w glebie kilka, a nawet kilkanaście lat.

 

Do nich należą: glista ludzka ( Ascaris lumbricoides), włosogłówka ludzka (Trichuris trichura) oraz pasożyty zwierząt, przenoszone również na człowieka – glista psia (Toxocara canis) i glista kocia ( Toxocara cati).

Sprzymierzeńcami szerzenia się tych pasożytów są:

            - złe warunki higieniczno – sanitarne,

            - brak zabezpieczeń placów zabaw przed dostępem psów i kotów,

            - brak możliwości prowadzenia masowych akcji odrobaczania ludności

               i zwierząt.

Do rozprzestrzeniania się pasożytów w piasku przyczyniają się także dżdżownice, które wynoszą inwazyjne jaja na powierzchnię gruntu wraz z odchodami, nawet przez kilka lat od czasu złożenia jaj w środowisku, dlatego istotne jest usuwanie starego piasku z piaskownicy przed wsypaniem świeżego.

 Grupą największego ryzyka zachorowań są dzieci, które chętnie bawią się w piasku, nie przestrzegają zasad higieny oraz mają słabo rozwinięty układ odpornościowy.

 Art. 22 ust. 1 Ustawy z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń              i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz.1570 z późn. zm.) każdy właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją                     w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w celu zapobiegania zakażeniom                 i chorobom zakaźnym, w szczególności:

1)      prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;

2)      zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;

3)      usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;

4)      usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

 W związku z powyższym właściciele placów zabaw dla dzieci powinni, przynajmniej 2 razy w ciągu roku (koniecznie na wiosnę, później np na wakacjach):

  • usunąć stary piasek  z piaskownic,
  • oczyścić dno piaskownicy,
  • poprawić stan techniczny obudowy,
  • wsypać czysty piasek,
  • zabezpieczyć piaskownice przed dostępem psów i kotów np. przykryciem lub odpowiednim ogrodzeniem.

Natomiast właściciele psów i kotów powinni wyprowadzać je tylko w miejsca do tego celu  wyznaczone oraz usuwać na bieżąco ich odchody.