• 5.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Nowe narkotyki w Polsce w latach 2017-2018. Raport Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szanowni Państwo,

Zachęcam do lektury kolejnego Raportu dotyczącego zwalczania problemu nowych narkotyków w latach 2017-2018 z perspektywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Raport zawiera rozdziały dotyczące:

- zagadnień prawnych, których ubiegłoroczna zmiana zrewolucjonizowała podejście do nowych narkotyków i spowodowała całkowitą likwidację sklepów stacjonarnych

- najpopularniejszych grup środków zastępczych, które królowały na rynku w latach 2017 i 2018 oraz ich charakterystykę

- opisy działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach nadzoru państwa nad nowymi narkotykami (są to m.in.: ilość przeprowadzonych kontroli, ilość zabezpieczonych opakowań produktów, wydanych decyzji oraz nałożonych kar finansowych)

- epidemiologii zatruć nowymi narkotykami w 2018 roku w porównaniu z latami 2013-2017.

Treść raportu znajduje się pod linkiem

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/Raport-G%C5%82%C3%B3wnego-Inspektora-Sanitarnego.Nowe-narkotyki-w-Polsce-2017-2018..pdf