• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg

Zaproszenie na konferencję pn. "Substancje rakotwórcze i cytostatyczne w miejscu pracy"

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w konferencji

pn. „Substancje rakotwórcze i cytostatyczne w miejscu pracy”,

która odbędzie się 29 sierpnia 2019 r.
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie.


Spotkanie jest skierowane do pracowników służby zdrowia, weterynarii, farmaceutów,
specjalistów bhp, pracowników PIP i PIS, a jego celem jest dostarczenie informacji
m.in. na temat zasad postępowania z substancjami cytostatycznymi, przepisów
prawnych, skutków narażenia na ich oddziaływanie i zasad bezpieczeństwa pracy.
Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej

"Substancje niebezpieczne pod kontrolą" http://chemia.ciop.pl

Udział w wydarzeniu
jest bezpłatny, a zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.


Zgłoszenia można dokonywać pod adresem: https://subrakcyt.konfeo.com

 

Konferencja
pn. Substancje rakotwórcze i cytostatyczne w miejscu pracy
29 sierpnia 2019 r.
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16

Program


9.30

Rejestracja uczestników

10.00

Otwarcie spotkania – dr inż. Adam Sidor, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

10.10 – 10.30


Ciągłe monitorowanie czynników rakotwórczych i mutagennych występujących w środowisku pracy
w ramach sprawowanego nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad warunkami pracy
– Agnieszka Rybka, starszy asystent Oddziału Higieny Pracy, WSSE w Rzeszowie

10.30 – 11.00


Narażenie pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne. Metody oznaczania wybranych
substancji chemicznych – dr Joanna Kowalska, dr Anna Jeżewska, CIOP-PIB

11.00 – 11.30


Wybrane aspekty zdrowotne w narażeniu na leki cytostatyczne w miejscu pracy – lek. med. Szczepan
Jędral, WOMP w Rzeszowie

11.30 – 11.45

Przerwa na kawę

11.45 – 12.15


Zmiany w prawie. Wartości dopuszczalnych stężeń dla cytostatyków - dr Jolanta Skowroń, sekretarz
Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników
Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, CIOP-PIB

12.15 – 12.45


Środki prewencji stosowane w pracy z cytostatykami – dr Małgorzata Pośniak, Kierownik Zakładu
Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, CIOP-PIB

12.45 – 13.15


Sporządzanie leków cytostatycznych w aptekach szpitalnych na terenie województwa podkarpackiego
– Jolanta Mach – Kogut, starszy inspektor farmaceutyczny, WIS w Rzeszowie

13.15

Zakończenie konferencji – dr inż. Adam Sidor, PPWIS